Om oss

Shoma AB

Shoma AB grundades 2015 och är främst verksam inom vårdsegmentet familjehemskonsulent. Organisationens syfte är dels att hjälpa till och underlätta levnadssituationen för barn och unga som placeras, dels att stötta och vägleda familjehem som har svåra uppdrag. Arbetet går ut på att på bästa möjliga sätt matcha ihop ungdomar i behov med de familjer som är villiga att öppna upp sina hem. Organisationen har snabbt växt från att vara en sidosyssla för grundarna till att innefatta cirka flera heltidsanställda på kontoret ute i Fullerö.


Shoma - Familjehemsvårds vision är att arbeta som en förmedlare mellan socialtjänsten, de familjer som tar sig an uppdragen och de ungdomar som blir placerade. Vi strävar efter att vara tillgängliga och tillmötesgående vid varje utmaning och fungerar som ett bollplank för att underlätta det dagliga arbetet som uppdragen kräver. Genom kontinuerliga kontakter, regelbundna informationsmöten samt månatliga handledningstillfällen säkerställer vi på Shoma att våra tjänster är av högsta kvalité.

Vi som jobbar på Shoma - Familjehemsvård är en samling medarbetare som kommer från olika bakgrunder, både akademiskt och arbetserfarenhetsmässigt och kompletterar därmed varandra på ett utomordentligt sätt. Vi identifierar detta som en av våra främsta styrkor då vi har möjligheten att dela upp arbetet i olika segment och därmed möjliggöra för oss själva att fokusera på det vi gör bäst. De ledord och värderingar som genomsyrar vår organisation är;

  • Respekt
  • Fokus
  • Transparens

Dessa ledord hjälper oss att jobba individuellt men mot ett gemensamt mål.

Vi på Shoma.

Marzieh Saleki
Verkställande Direktör
070 - 932 22 01
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1hcnppZWguc2FsZWtpQHNob21hLm51IiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPm1hcnppZWguc2FsZWtpQHNob21hLm51PC9hPg==

Melina Shali
Verksamhetschef
073 - 899 57 10
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1lbGluYS5zaGFsaUBzaG9tYS5udSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5tZWxpbmEuc2hhbGlAc2hvbWEubnU8L2E+

Raham Sedaghat
Human Resources
070 - 440 34 22
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnJhaGFtLnNlZGFnaGF0QHNob21hLm51IiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPnJhaGFtLnNlZGFnaGF0QHNob21hLm51PC9hPg==

Lisa Fredriksson
Samordnare/ konsulent
072 - 270 80 42
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmxpc2EuZnJlZHJpa3Nzb25Ac2hvbWEubnUiIHRhcmdldD1fYmxhbms+bGlzYS5mcmVkcmlrc3NvbkBzaG9tYS5udTwvYT4=

Shomas historia

Början på allt

Shoma AB grundades 2015 av Marzieh Saleki och Awder Amin som ett led i deras strävan att hjälpa de flyktingar som flyttade till Sverige på grund av krig och oroligheter i deras hemländer. Både Marzieh och Awder har tidigare jobbat inom vård & omsorg. Marzieh har jobbat som familjehemskonsulent i mer än 10 år och Awder har varit verksam inom olika boenden för individer i utsatta positioner runtom i Uppsala området.

Projektet Shoma - Familjehemsvård började till en början som ett passionsprojekt för båda grundarna men växte snabbt till att bli deras huvudsakliga sysselsättning. Organisationen har hunnit växa i ett väldigt högt tempo och idag jobbar cirka 7 personer på kontoret ute i Storvreta.   
Slutet av 2015 samt början av 2016 var en viktig period för företaget då antalet anvisningar ökade markant på grund av dem stora tillströmningarna av flyktingar till Sverige. Shoma lyckades då ta emot flertalet anvisningar från kommuner runtom i Sverige och etablerade sig således som en pålitlig och högkvalitativ aktör på marknaden. Den främsta framgångsfaktorn anses vara dem gedigna och kompletta matchningar som görs mellan individer och familjer.

Idag samarbetar Shoma - Familjehemsvård med flertalet kommuner i Sverige och har cirka 40 familjer som står redo för att hjälpa sina medmänniskor med allt från husrum, mat och kärlek.

Namnet "Shoma"

Företagets namn myntades redan vid starten med tanke på var grundarna ville lägga sin fokus och energi. Shoma som betyder "Ni" eller "Er" i det persiska språket sammankopplar grundarnas rötter från mellanöstern med deras viljan att bygga upp ett företag och en organisation som hade sina externa partners behov i centrum vid varje beslutstillfälle.

Vi på Shoma sätter ett högt värde i det faktum att vi kan erbjuda en full skräddarsydd tjänst till alla involverade parter och vara tillgängliga vid alla tänkbara scenarion där vi känner att vi kan underlätta för våra samarbetspartner.

Vi strävar efter perfektion utan att bli skrämda av utmaningen.

Vi på Shoma arbetar utifrån ledorden nedan för att lyckas med vårt uppdrag, att ha ER i fokus

  • Alltid ha våra samarbetspartners perspektiv vid beslutsfattande
  • Alltid försöka ta fram en lösning som passar alla involverade parter
  • Alltid bemöta våra externa partners med respekt
  • Alltid försöka jobba enligt våra satta rutiner för att säkerställa god kvalité och hög transparans

Framtiden

Företaget befinner sig just nu i en period då vi känner att vi har vuxit, lärt oss av våra misstag och har därmed mognat och är därför ivriga att ta nästa steg i vår utvecklingsresa. Efter att har gått igenom uppföljningen av det förflutna och analyserat framtidsprospekten har varit valt att som ett första steg i vår fortsatta resa säga adjö till vår gamla emblem och designat en ny och fräsch och värdig efterträdare.

Denna nya logotyp härstammar från den tidigare men har fått ett ansiktslyft och inkorporerar även vår nya satsning på ett HVB boende som lanseras inom kort.

Vi tar med oss allt det goda från det som har varit, lär oss av våra misstag och tar med dessa som värdefulla erfarenheter för att ta ett steg framåt.

Styrelsen

Ekonomi

Ägare

Marzieh Saleki