Socialtjänsten

Shoma familjehemsvård erbjuder konsulentstödda familjehem för barn och vuxna. Våra familjehem finns belägna i Uppland. Vår verksamhet riktar sig till barn och unga som behöver placeras i familjehem på grund av:

  • Omsorgsbrister
  • Hedersproblematik
  • Skyddsärenden
  • Ensamkommande barn
  • Kriminalitet
  • Missbruk
  • Social problematik

Tillståndsplikt

Vi har sedan 2018 tillståndsbevis från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Personal

Samtlig personal på Shoma har adekvat universitetsutbildning samt mångårig yrkeserfarenhet från socialtjänsten inom behandlingsarbete, familjehemsvård och utredningsarbete.

Handledning och stöd

Shoma familjehem får handledning i hemmet med en mycket tät frekvens. Vi har jourverksamhet dygnet runt.

Månadsrapporter enligt BBIC

Vi skickar månadsrapport enligt BBIC till våra uppdragsgivare. Vi är måna om att hålla socialsekreterare välinformerade och uppdaterade kring det placerade barnet.

Referenser

Vi har uppdrag från ett flertal olika små och stora kommuner runt om i landet. Vi lämnar gärna referenser om så önskas.

Placeringsförfrågningar 018-444 40 44 / 073-899 57 10